bukti sejarah kerajaan kediri

Peristiwa Penting Kerajaan Kediri

Peristiwa Penting Kerajaan Kediri Dalam perkembangannya Kerajaan Kediri yang beribukota Daha tumbuh menjadi besar, sedangkan Kerajaan Jenggala semakin tenggelam. Diduga Kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh...
admin
2 min read